Prijava s potisnim sporočilom
Vpišite uporabniško ime in geslo za potisno sporočilo.

Prek Linka svoje bančne posle izvajate varno, hitro, udobno in pregledno, pa tudi ceneje kot na klasični način. Gorenjska banka vam je tako ves čas na voljo – na delovni čas ali lokacijo poslovalnice se vam ni treba več ozirati. Na daljavo vam je dosegljiva večina bančnih storitev, zato bo osebni obisk poslovalnice potreben le še izjemoma.

 

Prek Linka je poslovanje tudi varnejše od tradicionalnega načina poslovanja z banko. Varnostna merila in mehanizmi so namreč bistveno zahtevnejši. To so na primer šifrirani prenos podatkov, digitalno potrdilo oziroma certifikat ter osebno geslo, brez katerega ni mogoče vstopiti v Link. Dodatni varnostni mehanizmi so vgrajeni tudi v vsak posamezni postopek, ki se izvaja v Linku.

 

Seveda pa morate za svojo varnost skrbeti tudi sami. Varujte svoje identifikacijske elemente, zaščitite svoj računalnik in pametno uporabljajte internet. Na ta način bo uporabniška izkušnja prijetna, poslovanje z Linkom pa vam bo v zadovoljstvo.

Obvestila banke
Posodobitev aplikacije Link m na Android napravah
petek, 09.02.2024

Uporaba stare aplikacije na Android napravah zaradi varnostnih razlogov po 12. 2. 2024 ne bo več mogoča, zato vas vabimo k namestitvi prenovljene mobilne banke Link m in spletne banke Link ali k posodobitvi obstoječe aplikacije preko https://www.gbkr.si/wp-content/downloads/LINKm_v165-r2331.apk

Za uporabniško in aktivacijsko kodo, za prenovljeni Link m, nam pišite na e-naslov info@gbkr.si.

Vaša Gorenjska banka

Obvestilo o spremembi splošnih pogojev in tarife za prebival
četrtek, 01.02.2024

Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo v Gorenjski banki skladno s 96. členom Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) s 1. aprilom 2024 spremenili Splošne pogoje o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike in Tarifo nadomestil za posle z občani.

Vsebina sprememb Splošnih pogojev o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike zajema naslednja področja:

- Napoved uvedbe nove storitve za stranke – obročno plačevanje z debetno kartico;
- Možnost avtomatičnega dviga že odobrenih rednih limitov s strani banke;
- Možnost odobritve avtomatičnega rednega limita za nove stranke v višini 500 EUR na Osebnem računu ter Standardnem, Super in Top paketnem osebnem računu žeob odprtju računa;
- Možnost spremembe Študentskega računa v kateri koli paket, za katerega stranka izpolnjuje pogoje po prenehanju izpolnjevanja pogojev za imetništvo študentskega paketa (ne le Standard paket), odvisno od vsakokratne ponudbe banke, kot tudi možnost spremembe vrste osebnega računa in paketnega osebnega računa v kateri koli osebni račun ali paketni osebni račun;
- Spremembe na področjih, kjer to zahteva ZPPDFT (pri uporabi predplačniškega računa v povezavi s Predplačniško kartico Mastercard, način prenehanja pogodbe v primeru kršenja zakonskih predpisov ipd.);
- Sprememba načina obveščanja strank glede sprememb Splošnih pogojev in Tarife;
- Sprememba načina pošiljanja izpiskov o prometu in stanju na računih in plačilnih karticah prednostno prek digitalnih kanalov;
- Sprememba izrazov pri storitvah SMS pošiljanja;
- Način ravnanja z neprevzetimi pošiljkami plačilnih kartic ali osebnih PIN številk;
- Opredelitev veljavnosti ugodnosti za zaposlene v partnerskih podjetjih.

Vsebina sprememb Tarife nadomestil zajema naslednja področja:

- Uvedba novega stroška delitve nakupov na obroke z debetno kartico ter stroška preklica delitve na obroke, v povezavi z uvedbo nove storitve plačevanja na obroke z debetno kartico;
- Sprememba izrazov pri storitvah SMS pošiljanja.

Vse opisane spremembe so natančneje pojasnjene v objavi napovedi spremembe Splošnih pogojev in Tarife na https://www.gbkr.si/sprememba-splosnih-pogojev-in-tarife-nadomestil-za-potrosnike-2/

Vaša Gorenjska banka